Mục đích

MỤC ĐÍCH 
Tập hợp, đoàn kết nội bộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tăng hiệu quả điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân về các bệnh lý nội tiết- đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo nhân viên y tế trong khu vực các quận huyện thành phố Đà Nẵng, phục vụ tốt công tác tư vấn, chăm sóc, điều trị các bệnh lý thuộc chuyên ngành.
Xây dựng chương trình hoạt động hướng về cộng đồng: giáo dục tư vấn, nâng cao ý thức chăm sóc, theo dõi – dự phòng bệnh lý Nội tiết – Đái tháo đường thông qua các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, các chương trình huấn luyện cho bệnh nhân, người chăm sóc.

Hội Nội tiết & Đái tháo đường TP Đà Nẵng
Xin mời quý vị chọn các nội dung cần truy cập theo menu dưới đây