Hội trường A – Sông Hàn – Hội nghị trực tuyến

Chương trình ngày 17/6/2023

Chương trình ngày 16/6/2023

Chi tiết Hội Nội tiết & Đái tháo đường Đà Nẵng

 
Hội Nội tiết & Đái tháo đường TP Đà Nẵng
Xin mời quý vị chọn các nội dung cần truy cập theo menu dưới đây