Tôn chỉ

TÔN CHỈ
Hội Nội tiết – Đái tháo đường thành phố Đà Nẵng là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp phi lợi nhuận, có tính chất tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hóa và các chuyên khoa khác có liên quan (không phân biệt hành nghề công hay tư, đương chức hay đã nghỉ hưu), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận (nơi chưa có Hội Nội tiết Đái tháo đường tại địa phương).

 

Hội Nội tiết & Đái tháo đường TP Đà Nẵng
Xin mời quý vị chọn các nội dung cần truy cập theo menu dưới đây